Hemel en Aarde

Dagelijks zijn wij bezig met taal. We lezen, we schrijven en we spellen. De komende lessen van godsdienst zullen dan ook in het thema ‘woord’ staan. We gaan op zoek naar leuke, enge, grappige, geheimzinnige en zielige woorden. We zijn er van overtuigd dat dit thema bij zal dragen aan de taalontwikkeling van kinderen.
Wilt u meer weten over het thema dat wij gaan behandelen? Loop dan binnen op ons spreekuur, aanstaande maandag van 15.15 tot 16.00 uur. Wellicht kunnen we dan gezamenlijk van gedachten wisselen.

Opfrissen van onze afspraken

We kunnen ons voorstellen dat het, zo vlak na de vakantie, handig is om onze schoolafspraken nog even kort te herhalen. Hieronder volgen ze:
De deuren gaan om 8.20 uur open. Kinderen worden om 8.30 uur in het lokaal verwacht. Na de middag gaan de deuren om 12.50 uur open en worden de kinderen om 13.00 uur verwacht. Om 15.15 uur is de school uit.
De kinderen die overblijven, spelen buiten op het plein bij de kerk. Zij mogen gebruik maken van het speeltuintje en de speelweide.
De kinderen die tussen de middag thuis eten, mogen om 12.50 uur gebruik maken van het speeltuintje en de speelweide.
Ouders kunnen na schooltijd, om 15.15 uur, een afspraak met de leerkracht maken. Bijvoorbeeld voor een gesprek. Korte mededelingen kunnen ook worden gemaild.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk. U weet dat ouderbetrokkenheid bij ons hoog in het vaandel staat. Om die reden hebben wij als team besloten om een afspraak te herzien. Het gaat om de afspraak dat ouders van kinderen in groep 3 t/m groep 8 hun kinderen voor school afzetten en niet mee naar binnen mogen. Omdat wij een goed contact tussen school en de ouders van het grootste belang vinden, willen wij deze afspraak anders gaan inrichten. Ouders mogen met directe ingang hun kind afzetten in de klas.
De reden om de afspraak destijds in het leven te roepen had te maken met de leerkracht. Deze is er op dat moment voor de kinderen. Voor een korte boodschap kunt u de leerkracht aanspreken, maar het is niet de bedoeling dat u de tijd van de leerkracht in beslag neemt. Voor grotere gesprekken of meer tijd, dient u een afspraak te maken. De leerkrachten zijn beschikbaar na 15.15 uur ‘s middags. Met het oog op uw eigen agenda is het goed om te weten dat er op dinsdag en donderdag regelmatig vergaderingen gepland staan.

Uw hulp hebben wij hard nodig

Ouderbetrokkenheid dus. Een belangrijk item. We vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent en blijft binnen de school. U krijgt daarom deze week een brief thuis waarop u zich op kunt geven voor tal van klusjes. Denk hierbij aan zitting in een van de vele commissies (zoals kerst en Sinterklaas) of hulp tijdens de twee klusavonden of door u in te zetten als leesouder, opvangouder of luizenouder.
Graag ontvangen we deze brief volgende week retour. Ouders van wie wij niets horen, zullen door de directeur persoonlijk benaderd worden.