Hemel en Aarde

Dagelijks zijn wij bezig met taal. We lezen, we schrijven en we spellen. De komende lessen van godsdienst zullen dan ook in het thema ‘woord’ staan. We gaan op zoek naar leuke, enge, grappige, geheimzinnige en zielige woorden. We zijn er van overtuigd dat dit thema bij zal dragen aan de taalontwikkeling van kinderen.
Wilt u meer weten over het thema dat wij gaan behandelen? Loop dan binnen op ons spreekuur, aanstaande maandag van 15.15 tot 16.00 uur. Wellicht kunnen we dan gezamenlijk van gedachten wisselen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *