Eindtoets van Cito oefenen

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent voor veel ouders in groep 8 spannende momenten. Want dit jaar is het laatste jaar op basisschool De Klipper. Maar voor we definitief afscheid nemen van uw kinderen, moet er eerst nog een aantal zaken gebeuren. Behalve het schoolkamp (waarvan de voorbereidingen alweer in volle gang zijn) en de musical, die we aan het einde van het schooljaar opvoeren, moet ook de Cito-toets weer gemaakt worden. Omdat er ieder jaar veel vraag is naar extra oefenmateriaal voor de Cito-toets, zetten we hier wat materiaal op een rijtje waar wij veel vertrouwen in hebben. Zo kunt u besluiten welk oefenmateriaal u eventueel wilt gebruiken. Op school zullen we bij tijd en wijlen ook aandacht besteden aan de Cito-toets.

Stilte Cito

De Cito oefenen met het beste materiaal

Om de Cito te oefenen heeft u natuurlijk goed oefenmateriaal nodig. Omdat wij als school voor kwaliteit gaan, willen we u behoeden voor het oefenen van Cito-toetsen op het internet. Die staan vaak vol met fouten, zijn achterhaald en tellen niet meer goed mee. Wat wel helpt is op maat gemaakt oefenmateriaal, zoals het oefenboek “Eindtoets Oefenen Groep 8” van Bureau Bijles. Dit oefenboek is zowel digitaal als in boekvorm te verkrijgen en bereid optimaal voor op de Cito-toets in groep 8. Het oefenboek is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken en bevat meer dan voldoende opgaven (twee keer zoveel als de kinderen straks op de Eindtoets zullen moeten gaan behandelen). Het voordeel van dit oefenboek is dat er ook drie bonusboeken bijzitten (digitaal en in boekvorm ook los bij te bestellen), voor nog meer oefenmateriaal op het gebied van studievaardigheden, procenten en taal. Daaruit blijkt dat de makers van Bureau Bijles weten waarover ze het hebben, want vooral studievaardigheden en procenten leveren de nodige problemen op.

Ook een ander materiaal willen we belichten. Het is niet per definitie om de Cito te oefenen, maar het kan wel helpen. Het gaat om Squla.nl, een website waarop kinderen spelenderwijs de stof van de basisschool kunnen oefenen.

 

De Cito-toets voor komend jaar

In 2015 was het even spannend allemaal. De Cito-toets was voor het eerst verplicht. Wij kozen ervoor om de toets van Cito aan te houden, daar we al onze toetsen volgens het Cito-systeem houden en voorlopig blijft dit ook wel onze voorkeur hebben.

Het komende jaar zal de Cito-toets plaatsvinden op 19, 20 en 21 april. We gaan ervan uit dat we de toets wederom op papier maken, zoals in voorgaande jaren. Ook zal er sprake zijn van twee niveaus. De basis- en de niveautoets, waarmee alvast een indicatie wordt gegeven voor het niveau. De niveaus voor het voortgezet onderwijs zijn tegen die tijd al bekend, want u zult in januari en februari adviesgesprekken voeren met de leerkracht.

 

Adviesgesprekken

Het is nog vroeg, maar om onrust weg te nemen, willen we u alvast het volgende vertellen over de adviesgesprekken. We kijken vooral naar de werkhouding en Cito-toetsen van uw kind. Heeft uw kind overwegend I scores, dan zal het niveau richting vwo gaan, overwegend II is havo, overwegend III is vmbo-tl, overwegend IV is vmbo-kbl en overwegend V is vmbo-bbl. Onze leerkracht van groep 8 en onze intern begeleider houden alle leerlingen goed in de gaten. Wanneer er voor hen aanleiding is om LWOO aan te vragen, hoort u dat voor januari. U wordt dus niet tijdens het adviesgesprek verrast.

Mocht u nog vragen hebben over de Cito-toets, dan kunt u kijken op www.cito.nl of natuurlijk altijd bij ons langskomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *