Een goed gedragsprotocol

Gedragsproblemen. Wie heeft er op school niet mee te maken gehad? Vaak komen gedragsproblemen voort uit een samenhang van klassenklimaat, de leerkracht, de leerlingen en de achtergrond van de leerling. Dat maken wij maar al te vaak mee.

Individuele gedragsproblemen kunnen met leerlingen en ouders worden besproken, maar een klassikale aanpak kan soms ook erg plezierig zijn. Een goed gedragsprotocol zorgt er in ieder geval voor dat er door de leerkrachten en directeur is nagedacht over gedrag op school. Tevens biedt het houvast in het geval van problematisch gedrag onder kinderen. Maar hoe is een goed gedragsprotocol nu opgebouwd?

Basisschool De Klipper laat zich informeren door een gedragsdeskundige en stelt dit jaar een nieuw gedragsprotocol op.

 

Een goede verantwoording

Om te beginnen moet een gedragsprotocol verantwoord worden. Waarom is er een gedragsprotocol en waarom vindt de school dat belangrijk? Die vragen moeten beantwoord worden in de inleiding of verantwoording, zodat voor ouders – die het protocol moeten inzien – duidelijk is dat er niet zomaar wat regels zijn opgesteld.

Een reden voor een gedragsprotocol kan zijn dat het gebruikt wordt om het veilige klimaat op school te bewaken. Een veilig klimaat wordt gehandhaafd door bepaalde omgangsregels. Worden die overschreden? Dan zijn er consequenties.

 

Vergelijk geen appels met peren

Het is heel lastig om in te grijpen bij gedrag. Want de ene overtreding is de andere niet. Een overtreding door een bovenbouwer kan heel anders zijn dan in de onderbouw. Vergelijk dus geen appels met peren en zorg voor een waterdicht plan waarin niet maar één route is. Zorg voor meerdere routes.

Gedrag kan wel ingedeeld worden in hoe erg het is. Gradatie 1 of 5? En daar dan stappen opzetten. Een licht vergrijp kan wellicht met een waarschuwing en een gesprek tussen ouders, de school en het kind worden opgelost, terwijl bij een ernstiger vergrijp een interne schorsing in gang wordt gezet.

Zorg dat dit helder is.

 

Overleg

Een gedragsprotocol moet leven en continu op de schop. Overleg daarom altijd met collega’s of het gedragsprotocol in een bepaalde situatie moet gaan intreden of niet. Samen sta je sterker en niets is zo vervelend dan geen gehoor vinden bij je collega’s, terwijl jij probeert een gedragsprotocol na te leven.

 

Betrek ouders

In sommige gevallen en op sommige scholen is het handig om ook de ouders van leerlingen te betrekken bij het opstellen van een gedragsprotocol. Het kan heel goed zijn dat ouders mooie aanvullingen hebben of je ogen op een heel andere manier openen. Zij hebben tenslotte de hele dag met hun kinderen te maken en kunnen vanuit die hoek nog veel meer vertellen.

 

Geen stofvangend document

Tot slot, als het gedragsprotocol er eenmaal is, is het zaak om ervoor te waken dat het geen document wordt dat in de kast alleen maar stof staat te vangen. Houd het om die reden levendig. Haal het regelmatig uit de kast en overleg met je collega’s in hoeverre het gedragsprotocol nog toereikend genoeg is. Zo voorkom je dat het protocol uiteindelijk door niemand gebruikt wordt.

Tevens is het niet de bedoeling dat een gedragsprotocol een papieren tijger wordt. Dat wordt het als het zoveel regels en clausules bevat dat men door de bomen het bos niet meer ziet (maar wel tijgers).

Geen papieren tijger gedragsprotocol

We informeren u binnenkort verder over ons gedragsprotocol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *