Author Archives: bsdeklipper

Studiedag 8 december

Terwijl de kinderen nog bij kunnen komen van een ongetwijfeld erg druk Sinterklaasweekend, heeft het team van basisschool De Klipper maandag 8 december een studiedag. Uw kind is dan dus vrij.

Waarover gaat deze studiedag?

Wij zijn ons aan het ori├źnteren op manieren om effectiever en beter instructie te kunnen geven. Niet dat het nu slecht gaat, zeker niet, maar we moeten met onze tijd mee. En dat betekent een instructie op maat. We laten ons maandag begeleiden door een expert op het gebied van directe instructie. Hij zal ons meenemen in een trip door de wereld van instructies, in de hoop dat wij daar beter van worden. Als we een klik hebben, zal dat betekenen dat het complete team van baisschool De Klipper zich om laat scholen.

Dat zal gedurende drie jaar gebeuren.

Andere punten die we op de studiedag gaan bespreken zijn het vergroten van de ouderbetrokkenheid, het aannemen van een nieuwe identiteit en het gebruik van computers en tablets in de bovenbouw. Mocht u naar aanleiding van deze punten vragen hebben, neem dan contact op met meester Gerard.

Het directe instructiemodel

IGDI modelBasisschool De Klipper wordt op dit moment begeleid in het geven van effectieve instructie. Instructie is van essentieel belang. Een bekende vorm van instructie wordt gegeven middels het directe instructiemodel. Hoewel dit model diverse varianten kent, zoals het interactieve directe instructiemodel en het effectieve directe instructiemodel, blijft het in de basis ongeveer gelijk. Het model is ontstaan in het Amerikaanse leger, waar militairen het gebruiken om zo effectief mogelijk geïnstrueerd te worden en te instrueren.

 

Fasen van het directe instructiemodel

Het directe instructiemodel kent een aantal fasen die van belang zijn. Een les is opgebouwd uit die fasen. De fasen komen op het volgende neer:

  • Ophalen van de voorkennis;
  • Doel en inhoud van deze les;
  • Instructie van de les: voordoen, samen doen, zelf doen;
  • Controle middels evaluatie;
  • Vooruitblik.

 

 

Het ophalen van de voorkennis

Wat weten de kinderen al over het onderwerp van deze les? Dat staat centraal in de eerste fase. De voorkennis kan namelijk een belangrijke rol spelen binnen de rest van de les. Kinderen koppelen nu langzaam het doel en de bedoeling van de les aan een voor hen heldere context.

Daarmee is het leerrendement een stuk hoger.

 

 

Doel en inhoud

De leerkracht dient al vrij snel in de les het doel te benoemen. Wat gaan de leerlingen vandaag leren? Met andere woorden: wat verwacht de leerkracht dat de leerlingen aan het einde van de les weten/ kennen/ snappen? Dat doel dient vertaalt te worden naar de kinderen en niet letterlijk uit de handleiding te worden overgenomen. Maak het concreet, meetbaar en specifiek.

De inhoud kan ook kort uitgestippeld worden. Met andere woorden: wat gaat er nu gebeuren om dat doel te behalen? Een kort routeplan door de les heen maakt dat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en zorgt voor structuur. Dat vinden kinderen prettig.

 

 

Instructie van de les

De daadwerkelijke instructie van de les bestaat op zich weer uit drie fasen, namelijk het voordoen, het samen doen en het zelf doen.

Fase 1: voordoen

De leerkracht doet voor. Niemand anders dan de leerkracht is nu aan het woord. De leerkracht laat van begin tot eind zien hoe iets werkt of gedaan dient te worden. Hierbij modelt de leerkracht, hij spreekt hardop zijn gedachten uit en vertaalt dit goed zichtbaar naar de aantekeningen op het bord.

Fase 2: samen doen

De leerlingen hebben gezien hoe het moet. Nu gaan ze het samen doen. De leerkracht neemt hierin de leiding. Hij doet het nog een keer voor, maar vraagt nu aan kinderen wat er moet gebeuren. Kinderen mogen door elkaar reageren (interactieve directe instructie) en kunnen ook in groepjes samen oefenen.

Het samen doen heeft tot doel dat kinderen de strategie onder controle krijgen, begrijpen en straks zelfs kunnen toepassen.

Fase 3: zelf doen

De zelfstandige verwerking begint. Deze fase duurt het langst, vaak wel een halve les. De kinderen gaan aan de slag met wat ze nu kunnen.

 

 

Controle

Aan het einde van de les wordt gecontroleerd of het doel behaald is. De leerkracht haalt het doel er bij (het liefst op het bord uitgeschreven) en vraagt aan kinderen wat ze geleerd hebben. Zo wordt bepaald voor wie het wel duidelijk is en voor wie niet en dat geeft de leerkracht weer input voor een volgende les.

 

 

Vooruitblik

Tot slot wordt een korte vooruitblik gegeven, waarin de leerkracht benoemt wat de kinderen een volgende les gaan leren en wanneer hetgeen ze vandaag geleerd hebben weer terugkomt.

 

Bij welke vakken wordt het directe instructiemodel gebruikt?

Het directe instructiemodel kan gebruikt worden bij rekenen, taal, begrijpend lezen en spelling. De ervaring in de praktijk leert echter dat veel rekenmethodes niet volgens het directe instructiemodel werken, omdat kinderen ook zelf problemen op moeten lossen. De leerkracht instrueert hierbij in een andere volgorde.

De nieuwste taal- en begrijpend lezenmethodes werken wel met het directe instructiemodel of een variant ervan.

Hulpouders gezocht

Groep 1 en 2 gaan komende week naar de kinderboerderij, zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen. We zoeken nog 2 ouders die met ons mee willen, Taken zijn: het begeleiden van een groepje van vier kinderen en het helpen bij opdrachten. Het gaat om de woensdagochtend van 9.00 tot circa 11.30 uur. We willen om 11.30 weer terug op school zijn.

Interesse? Geef u dan op bij juf Simone, juf Ingrid of meester Henk.

Luizencontrole

Zo aan het begin van het schooljaar is het fijn om in een schone, luisvrije school te beginnen. Om die reden worden woensdag alle kinderen gecontroleerd op luizen. Het luizenpluisteam is nog op zoek naar een enthousiaste luizenpluizer, een ouder die graag een paar uur per jaar wil komen helpen om kinderen luisvrij te maken en te houden.
Heeft uw kind last van luizen? Dan zijn er een aantal zaken die u kunt doen.
Ten eerste bestaan er speciale shampoos om luizen tegen te gaan. Met die shampoo en een netenkam is het mogelijk om het haar van uw zoon/ dochter luisvrij te maken en te houden. Omdat de luizen zich door het huis hebben kunnen verspreiden, is het ook van belang om kleding en beddengoed te wassen. Was dit goed warm, zodat de luizen en de neten geen kans hebben zich voor te planten.
Omdat we weten dat luizen niet prettig zijn, zullen wij hier discreet mee omgaan. Ouders worden telefonisch door meester Gerard benaderd als er luizen zijn gesignaleerd in het haar van hun kinderen.

Beterschap aan meester Harry

Velen van jullie hebben gehoord dat meester Harry, die vorig jaar met pensioen ging, tijdens zijn vakantie in Zwitserland een hartinfarct kreeg. Gelukkig waren zijn vrouw en dochters er op tijd bij en is Harry overgebracht naar het ziekenhuis aldaar. Momenteel is hij thuis en moet hij rust houden. Wij wensen, namens het team, heel veel beterschap aan meester Harry.
Mocht u zelf een beterschap willen wensen, laat u dat dan even weten bij meester Gerard. Hij zal contact onderhouden met meester Harry.