Jaargids 2014-2015

Het heeft even geduurd, maar intussen is onze nieuwe jaargids terug van de drukker. In de jaargids vindt u informatie over het komende schooljaar, zoals:

  • Wie staat er waar voor de klas en is wanneer aanwezig;
  • Wat zijn belangrijke data voor dit jaar plus een complete kalender;
  • De visie en uitgangspunten van de school;
  • Afspraken die in de school gelden;
  • Gymtijden en -locaties;
  • Regels rondom traktaties en feestjes;
  • En nog veel en veel meer…

 

Uw zoon/ dochter krijgt vandaag de jaargids mee.

Eindtoets van Cito oefenen

Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en dat betekent voor veel ouders in groep 8 spannende momenten. Want dit jaar is het laatste jaar op basisschool De Klipper. Maar voor we definitief afscheid nemen van uw kinderen, moet er eerst nog een aantal zaken gebeuren. Behalve het schoolkamp (waarvan de voorbereidingen alweer in volle gang zijn) en de musical, die we aan het einde van het schooljaar opvoeren, moet ook de Cito-toets weer gemaakt worden. Omdat er ieder jaar veel vraag is naar extra oefenmateriaal voor de Cito-toets, zetten we hier wat materiaal op een rijtje waar wij veel vertrouwen in hebben. Zo kunt u besluiten welk oefenmateriaal u eventueel wilt gebruiken. Op school zullen we bij tijd en wijlen ook aandacht besteden aan de Cito-toets.

Stilte Cito

De Cito oefenen met het beste materiaal

Om de Cito te oefenen heeft u natuurlijk goed oefenmateriaal nodig. Omdat wij als school voor kwaliteit gaan, willen we u behoeden voor het oefenen van Cito-toetsen op het internet. Die staan vaak vol met fouten, zijn achterhaald en tellen niet meer goed mee. Wat wel helpt is op maat gemaakt oefenmateriaal, zoals het oefenboek “Eindtoets Oefenen Groep 8” van Bureau Bijles. Dit oefenboek is zowel digitaal als in boekvorm te verkrijgen en bereid optimaal voor op de Cito-toets in groep 8. Het oefenboek is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken en bevat meer dan voldoende opgaven (twee keer zoveel als de kinderen straks op de Eindtoets zullen moeten gaan behandelen). Het voordeel van dit oefenboek is dat er ook drie bonusboeken bijzitten (digitaal en in boekvorm ook los bij te bestellen), voor nog meer oefenmateriaal op het gebied van studievaardigheden, procenten en taal. Daaruit blijkt dat de makers van Bureau Bijles weten waarover ze het hebben, want vooral studievaardigheden en procenten leveren de nodige problemen op.

Ook een ander materiaal willen we belichten. Het is niet per definitie om de Cito te oefenen, maar het kan wel helpen. Het gaat om Squla.nl, een website waarop kinderen spelenderwijs de stof van de basisschool kunnen oefenen.

 

De Cito-toets voor komend jaar

In 2015 was het even spannend allemaal. De Cito-toets was voor het eerst verplicht. Wij kozen ervoor om de toets van Cito aan te houden, daar we al onze toetsen volgens het Cito-systeem houden en voorlopig blijft dit ook wel onze voorkeur hebben.

Het komende jaar zal de Cito-toets plaatsvinden op 19, 20 en 21 april. We gaan ervan uit dat we de toets wederom op papier maken, zoals in voorgaande jaren. Ook zal er sprake zijn van twee niveaus. De basis- en de niveautoets, waarmee alvast een indicatie wordt gegeven voor het niveau. De niveaus voor het voortgezet onderwijs zijn tegen die tijd al bekend, want u zult in januari en februari adviesgesprekken voeren met de leerkracht.

 

Adviesgesprekken

Het is nog vroeg, maar om onrust weg te nemen, willen we u alvast het volgende vertellen over de adviesgesprekken. We kijken vooral naar de werkhouding en Cito-toetsen van uw kind. Heeft uw kind overwegend I scores, dan zal het niveau richting vwo gaan, overwegend II is havo, overwegend III is vmbo-tl, overwegend IV is vmbo-kbl en overwegend V is vmbo-bbl. Onze leerkracht van groep 8 en onze intern begeleider houden alle leerlingen goed in de gaten. Wanneer er voor hen aanleiding is om LWOO aan te vragen, hoort u dat voor januari. U wordt dus niet tijdens het adviesgesprek verrast.

Mocht u nog vragen hebben over de Cito-toets, dan kunt u kijken op www.cito.nl of natuurlijk altijd bij ons langskomen.

Een goed gedragsprotocol

Gedragsproblemen. Wie heeft er op school niet mee te maken gehad? Vaak komen gedragsproblemen voort uit een samenhang van klassenklimaat, de leerkracht, de leerlingen en de achtergrond van de leerling. Dat maken wij maar al te vaak mee.

Individuele gedragsproblemen kunnen met leerlingen en ouders worden besproken, maar een klassikale aanpak kan soms ook erg plezierig zijn. Een goed gedragsprotocol zorgt er in ieder geval voor dat er door de leerkrachten en directeur is nagedacht over gedrag op school. Tevens biedt het houvast in het geval van problematisch gedrag onder kinderen. Maar hoe is een goed gedragsprotocol nu opgebouwd?

Basisschool De Klipper laat zich informeren door een gedragsdeskundige en stelt dit jaar een nieuw gedragsprotocol op.

 

Een goede verantwoording

Om te beginnen moet een gedragsprotocol verantwoord worden. Waarom is er een gedragsprotocol en waarom vindt de school dat belangrijk? Die vragen moeten beantwoord worden in de inleiding of verantwoording, zodat voor ouders – die het protocol moeten inzien – duidelijk is dat er niet zomaar wat regels zijn opgesteld.

Een reden voor een gedragsprotocol kan zijn dat het gebruikt wordt om het veilige klimaat op school te bewaken. Een veilig klimaat wordt gehandhaafd door bepaalde omgangsregels. Worden die overschreden? Dan zijn er consequenties.

 

Vergelijk geen appels met peren

Het is heel lastig om in te grijpen bij gedrag. Want de ene overtreding is de andere niet. Een overtreding door een bovenbouwer kan heel anders zijn dan in de onderbouw. Vergelijk dus geen appels met peren en zorg voor een waterdicht plan waarin niet maar één route is. Zorg voor meerdere routes.

Gedrag kan wel ingedeeld worden in hoe erg het is. Gradatie 1 of 5? En daar dan stappen opzetten. Een licht vergrijp kan wellicht met een waarschuwing en een gesprek tussen ouders, de school en het kind worden opgelost, terwijl bij een ernstiger vergrijp een interne schorsing in gang wordt gezet.

Zorg dat dit helder is.

 

Overleg

Een gedragsprotocol moet leven en continu op de schop. Overleg daarom altijd met collega’s of het gedragsprotocol in een bepaalde situatie moet gaan intreden of niet. Samen sta je sterker en niets is zo vervelend dan geen gehoor vinden bij je collega’s, terwijl jij probeert een gedragsprotocol na te leven.

 

Betrek ouders

In sommige gevallen en op sommige scholen is het handig om ook de ouders van leerlingen te betrekken bij het opstellen van een gedragsprotocol. Het kan heel goed zijn dat ouders mooie aanvullingen hebben of je ogen op een heel andere manier openen. Zij hebben tenslotte de hele dag met hun kinderen te maken en kunnen vanuit die hoek nog veel meer vertellen.

 

Geen stofvangend document

Tot slot, als het gedragsprotocol er eenmaal is, is het zaak om ervoor te waken dat het geen document wordt dat in de kast alleen maar stof staat te vangen. Houd het om die reden levendig. Haal het regelmatig uit de kast en overleg met je collega’s in hoeverre het gedragsprotocol nog toereikend genoeg is. Zo voorkom je dat het protocol uiteindelijk door niemand gebruikt wordt.

Tevens is het niet de bedoeling dat een gedragsprotocol een papieren tijger wordt. Dat wordt het als het zoveel regels en clausules bevat dat men door de bomen het bos niet meer ziet (maar wel tijgers).

Geen papieren tijger gedragsprotocol

We informeren u binnenkort verder over ons gedragsprotocol.

Sinterklaasviering een groot succes

Hoor de wind waait…

Zojuist hebben de kinderen van basisschool De Klipper een Sinterklaasviering gehad. Sinterklaas werd vanmorgen onthaald in een postkoets en is vervolgens de klassen langs gegaan. De foto’s ontvangt u per mail.

We hebben een leuke dag gehad.

Voor de kinderen begint nu het Sinterklaasweekend. Onthoud dat aanstaande maandag een studiedag staat ingeroosterd. Uw kind kan dus nog lang bijkomen van een enerverend Sinterklaasweekend.

Sinterklaas